Giá vàng PNJ Source: 11:05 – 18/06/2015

PNJ Source: 11:05 – 18/06/2015
TypeBuySell
PNJ – DAB3.190.0003.225.000
SJC3.465.0003.471.000
24k3.123.0003.203.000
18k2.277.0002.417.000
14k1.749.0001.889.000