Giá vàng PNJ lúc: 10:30 ngày: 04/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 10:30 ngày: 04/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,362,000 VND 3,402,000 VND
SJC 3,383,000 VND 3,403,000 VND
Vàng 24K 3,321,000 VND 3,401,000 VND
Vàng 18K 2,426,000 VND 2,566,000 VND
Vàng 14K 1,865,000 VND 2,005,000 VND