Giá vàng PNJ lúc: 10:30 ngày: 04/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 10:30 ngày: 04/05/2016
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,362,000 VND3,402,000 VND
SJC3,383,000 VND3,403,000 VND
Vàng 24K3,321,000 VND3,401,000 VND
Vàng 18K2,426,000 VND2,566,000 VND
Vàng 14K1,865,000 VND2,005,000 VND