Giá vàng PNJ lúc: 10:19 ngày: 19/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 10:19 ngày: 19/04/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,290,000 VND 3,330,000 VND
SJC 3,309,000 VND 3,334,000 VND
Vàng 24K 3,243,000 VND 3,328,000 VND
Vàng 18K 2,371,000 VND 2,511,000 VND
Vàng 14K 1,822,000 VND 1,962,000 VND