Giá vàng PNJ lúc: 13:30 ngày: 18/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:30 ngày: 18/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,255,000 VND 3,295,000 VND
SJC 3,504,000 VND 3,510,000 VND
Vàng 24K 3,205,000 VND 3,285,000 VND
Vàng 18K 2,339,000 VND 2,479,000 VND
Vàng 14K 1,797,000 VND 1,937,000 VND