Giá vàng PNJ lúc: 10:11 ngày: 29/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 10:11 ngày: 29/10/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,169,000 VND 3,204,000 VND
SJC 3,367,000 VND 3,390,000 VND
Vàng 24K 3,136,000 VND 3,201,000 VND
Vàng 18K 2,276,000 VND 2,416,000 VND
Vàng 14K 1,748,000 VND 1,888,000 VND