Giá vàng PNJ lúc: 10:03 ngày: 06/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 10:03 ngày: 06/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,364,000 VND 3,404,000 VND
SJC 3,384,000 VND 3,405,000 VND
Vàng 24K 3,319,000 VND 3,399,000 VND
Vàng 18K 2,424,000 VND 2,564,000 VND
Vàng 14K 1,863,000 VND 2,003,000 VND