Giá vàng PNJ lúc: 10:00 ngày: 22/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 10:00 ngày: 22/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,239,000 đ/chỉ 3,274,000 đ/chỉ
SJC 3,492,000 đ/chỉ 3,498,000 đ/chỉ
Vàng 24K 3,182,000 đ/chỉ 3,262,000 đ/chỉ
Vàng 18K 2,322,000 đ/chỉ 2,462,000 đ/chỉ
Vàng 14K 1,783,000 đ/chỉ 1,923,000 đ/chỉ