Giá vàng PNJ lúc: 9:38 ngày: 31/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:38 ngày: 31/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,144,000 VND 3,184,000 VND
SJC 3,405,000 VND 3,450,000 VND
Vàng 24K 3,094,000 VND 3,174,000 VND
Vàng 18K 2,256,000 VND 2,396,000 VND
Vàng 14K 1,732,000 VND 1,872,000 VND

Comments