Giá vàng PNJ lúc: 9:14 ngày: 25/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:14 ngày: 25/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,252,000 đ/chỉ 3,287,000 đ/chỉ
SJC 3,495,000 đ/chỉ 3,501,000 đ/chỉ
Vàng 24K 3,182,000 đ/chỉ 3,262,000 đ/chỉ
Vàng 18K 2,322,000 đ/chỉ 2,462,000 đ/chỉ
Vàng 14K 1,783,000 đ/chỉ 1,923,000 đ/chỉ

Comments