Giá vàng PNJ lúc: 14:53 ngày: 01/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:53 ngày: 01/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,242,000 đ/chỉ 3,277,000 đ/chỉ
SJC 3,492,000 đ/chỉ 3,498,000 đ/chỉ
Vàng 24K 3,180,000 đ/chỉ 3,260,000 đ/chỉ
Vàng 18K 2,320,000 đ/chỉ 2,460,000 đ/chỉ
Vàng 14K 1,782,000 đ/chỉ 1,922,000 đ/chỉ

Comments