Giá vàng PNJ lúc: 14:39 ngày: 31/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 14:39 ngày: 31/03/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,278,000 VND 3,318,000 VND
SJC 3,303,000 VND 3,328,000 VND
Vàng 24K 3,229,000 VND 3,314,000 VND
Vàng 18K 2,361,000 VND 2,501,000 VND
Vàng 14K 1,814,000 VND 1,954,000 VND

Comments