Giá vàng PNJ lúc: 13:59 ngày: 14/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:59 ngày: 14/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,233,000 VND 3,273,000 VND
SJC 3,504,000 VND 3,510,000 VND
Vàng 24K 3,175,000 VND 3,255,000 VND
Vàng 18K 2,316,000 VND 2,456,000 VND
Vàng 14K 1,779,000 VND 1,919,000 VND

Comments