Giá vàng PNJ lúc: 10:41 ngày: 29/02/2016

Nguồn PNJ lúc: 10:41 ngày: 29/02/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,295,000 VND 3,335,000 VND
SJC 3,325,000 VND 3,350,000 VND
Vàng 24K 3,245,000 VND 3,330,000 VND
Vàng 18K 2,373,000 VND 2,513,000 VND
Vàng 14K 1,823,000 VND 1,963,000 VND

Comments