Bộ 24K Long Phụng

Vàng 24K là vàng nguyên chất. Đối với các loại vàng có số K kém hơn 24 thì lúc này không còn là vàng nguyên chất nữa mà là hợp kim vàng

SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO